en-USsv-SE

Att investera i automation

Att investera i automation
Världen blir mer och mer automatiserad, självkörande truckar och lagerautomation är bara några få exempel. Korta plocktider och högre kapacitet lockar. Visst verkar det skönt med maskiner som sköter sig själva, men att veta när det är dags att investera kan vara svårt. Vi hjälper er en bit på vägen.

Det är många faktorer att ta hänsyn till vid automationsinvesteringar. Vårt angreppssätt är att utgå från problemen, undersöka möjligheterna och börja med det som ger bäst avkastning.

Utgå från problemen och se möjligheterna

Först gäller det dock att ha en tydlig bild av problemen man vill lösa. Är det utrymme, plocktider eller exempelvis svårt att hitta personal som är problemet? En tydlig problembeskrivning ger inblandade parter en bättre förståelse för vad verksamheten står inför. Att göra en processkartläggning och vara medveten hur resurserna fördelas är också något som är väsentligt innan ett beslut tas. Med hjälp av kartläggningen skapas en överblick för vilka steg som kan effektiviseras med automation. 

Hitta rätt nivå och rätt lösning

Nästa steg är att undersöka lösningar. Det finns allt från kompletta automatiska system till mindre mer isolerade investeringar i processförbättringar och semi-automatiserade system.  En ökad komplexitet brukar även resulterar i en högre kostnad och många gånger även oförutsedda problem, exempelvis med integrationer.

Den som vill investera i automation bör först kartlägga nuläget och sedan bestämma hur stort steg man vill ta:

 • Vilken nivå av automation och IT-stöd finns idag?
 • Vilken nivå är hanterbar? Vad finns det kunskap och kapacitet för?
 • Vilken nivå ligger investeringsbudgeten på och vilken payback-tid krävs?

Figuren nedan ger exempel på olika nivåer och investeringar som kan göras.

nivåer_automation

Nästa steg är att kontakta leverantörer för att få tips på hur man kan effektivisera och se över vilka möjligheter som finns. Sedan gäller det att utvärdera dessa för att rangordna möjligheterna efter var man får snabbast återbetalning. En snabb rangordning kan göras med överslagsräkning för att få en överblick.

Mindre projekt med snabba resultat ger organisationen en positiv syn på automatisering samt ökar organisationens kunskapsnivå.

Scenarioanalys och investeringskalkyl

När automationen ska dimensioneras så är det viktigt att ta in faktorer som påverkar i framtiden, då det ofta är en långsiktig investering. Olika scenarion kan med fördel utvärderas:

 • Vilken tillväxt har vi de närmsta åren? Vad händer vid lågkonjunktur?
 • Hur utvecklas vårt sortiment? Ökar försäljningen av vissa typer av produkter?
 • Vilka möjligheter finns att bygga ut anläggningen vid behov?

Det är viktigt att skaffa sig en bild av totala investeringskostnaden, inte bara själva maskinen. Vid beräkning av avkastningen på investeringen finns det flera faktorer som spelar in:

 • Sparar vi utrymme? Vad värderas utrymmet till?
 • Hur mycket minskar plockkostnaderna?
 • Krävs det nya integrationer eller utrustning för automationen?
 • Kräver utrustningen någon service? Vad kostar den?
 • Krävs utbildning av operatörer?
 • Tid för integration och testning?
 • Vilka driftskostnader finns?

Sedan kan återbetalningstiden beräknas med grundinvesteringen genom årlig besparing. De flesta företag vill gärna ha en återbetalningstid under 5 år för denna typ av investeringar.

Dags att investera

Innan investeringen görs krävs en sista genomgång för att säkerställa att man tänkt på allt.

 • Hur hanteras framtida ändringar som behövs i mjukvaran?
 • Hur säkrar man leveranserna om automationen skall ha service eller inte fungerar?
 • Finns det risk att investeringen inom kort ersätts av ny teknik eller blir omodern?

Referenskunder är viktiga för att förstå verkliga problem under installationen och se att systemet fungerar som tänkt, samt att leverantören är en god långsiktig partner.

Ständig utvärdering av investeringsalternativ

Investeringsalternativ bör kontinuerligt utvärderas för att se till att verksamheten är maximalt effektiv. Därmed är det inte sagt att företag kontinuerligt behöver sjösätta stora investeringar. Ibland kan det vara bättre att avvakta och låta tekniken utvecklas och komma ner i pris. Investeringar blir bäst med problem som löses med en tydlig besparings- och utvecklingspotential.

Lycka till!

Ladda ner artikeln som pdf