en-USsv-SE

Kranutbildningsmaterialet har genomgått sin största uppdatering sedan lanseringen 2011

Kranutbildningsmaterialet har genomgått sin största uppdatering sedan lanseringen 2011
Hela kranboken är grundligt omarbetad (fortfarande baserad på lagkraven för kranutbildningar) – bättre, tydligare och mer pedagogisk.

Eftersom förändringarna är så omfattande tar vi här bara upp några viktiga punkter som väglett oss i arbetet:

Fokus på det viktiga

Boktexterna är uppdelade i två prioriteringsnivåer: NIVÅ 1 är större och fokuserar på det viktigaste eleven behöver känna till. NIVÅ 2 är satt i mindre textstorlek och fördjupar ämnet. Det gör det lätt att snabbt hitta det väsentliga i varje fråga, samtidigt som boken fortfarande kan fungera som uppslagsbok för den detaljintresserade.

Storytelling ger kunskap som sitter

Pedagogisk forskning visar att vi människor minns mer och får en djupare förståelse om vi får fakta invävda i en historia. Därför har vi utökat de integrerade ”serieavsnitten” i boken.

Modern grafisk form är viktigare än man tror

En bra kranutbildning är betydelsefullt. Det visar vi bland annat med ett påkostat kursmaterial i ett modernt format. Det får eleven ska känna sig betydelsefull – och faktiskt lära sig mer.

Anpassat för elever med läs- och skrivsvårigheter

Nivåuppdelningen av texterna tillsammans med ett enkelt och rakt språk gör det lättare för den med lässvårigheter. På samma sätt underlättar det stora bildmaterialet, som förklarar utan text.