en-USsv-SE

Få en vinnande e-handelslogistik med vår analys

Få en vinnande e-handelslogistik med vår analys
Ett förändrat köpbeteende och en stark tillväxt inom e-handel har bidragit till att det idag ställs högre krav än någonsin på e-handelsföretag. Kunderna förväntar sig valmöjligheter som ger en sömlös upplevelse, hög servicenivå, smidig returhantering, enkla betalningslösningar och mycket mer.

Det är därför viktigare än någonsin att ha kontroll över logistikflödet, veta vilka potentiella risker och möjligheter som finns och vilka strategiska beslut som bör tas för att växa och skapa konkurrensfördelar.

MA-system erbjuder en kortare analys av ert företags logistik för att hjälpa er att ta ett steg mot ökad lönsamhet och effektivitet, med andra ord ett steg mot en vinnande logistik.

Vilka företag bör göra analysen?

Analysen rekommenderas till e-handelsföretag som vill ha en objektiv analys av företagets logistik, till företag som vill förbättra sin logistik och till företag som vill få rekommendationer och lösningar som faktiskt fungerar i praktiken. 

Vad blir leveransen?

  • Översiktlig nulägesanalys av ert logistikflöde samt nyckeltal
  • Förslag på förbättringsmöjligheter där lönsamhet sätts i relation till insats
  • Slutsatser och rekommendationer för att ta nästa steg mot effektivare logistik

Kontakta oss för mer information! Ring 046-329000 eller skicka email till consulting@masystem.se